สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สุกี้ม๊ะสาว
 • อัลชนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำจิ้มสุกี้และร้านอาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • กระบี่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อัลชนา ย่าสัน
 • อัลชนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 084-1828528
 • อีเมล์
 • Anchana8528@gmail.com