สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านกล้วยตาก
 • สาธิต 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กล้วยตาก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สาธิต ยอดเดชา
 • สาธิต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032902240
 • เบอร์มือถือ
 • 0971510640
 • อีเมล์
 • kanista.p@gmail.com