สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0413546001962
 • ณัฐนันท์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บานาน่า24 ครีเอชั่น
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 82990
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฐนันท์ ธนะเธียรานันท์
 • ณัฐนันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-1866404
 • อีเมล์
 • banana2444@yahoo.com