สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0845557001584
 • วรณัฐ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • จุพาชัย พัฒนา จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 68201
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
 • สินค้า/บริการ
 • ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วรณัฐ โพธิครูประเสริฐ
 • วรณัฐ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0824158999
 • อีเมล์
 • woranat.jp@gmail.com