สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 5341100037479
 • ชื่อธุรกิจ
 • CBB Business Group
 • บรรพต 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บรรพต บุตรจันทร์
 • บรรพต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0942353664
 • เบอร์มือถือ
 • 0942353664
 • อีเมล์
 • cbb.businessgroup@gmail.com