สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0427114814859
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชมน้อย
 • อัตถวุฒิ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมจีนอบแห้งป้าเพ็ญศรี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อ.ย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อัตถวุฒิ แก้วสมบัติ
 • อัตถวุฒิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0923528880
 • อีเมล์
 • tukdigital3183@gmail.com