สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105550020920
 • พิชชานันท์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พี. ทูลส์ เทคนิคเชี่ยน จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 22220
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิชชานันท์ รุทเทวิน
 • พิชชานันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0651987429
 • เบอร์มือถือ
 • 0651987429
 • อีเมล์
 • pichchanan2456@gmail.com