สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ALOHA
 • จันทนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มสมุนไพร กาแฟสด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จันทนา ชมกลิ่น
 • จันทนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 089-817-2691
 • เบอร์มือถือ
 • 081-590-9965
 • อีเมล์
 • 9anatta9@gmail.com