สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ตลาดน้ำ4ภาคพัทยา
 • พัชญ์สินี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ท่องเที่ยว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พัชญ์สินี วีระนันท์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0999397746
 • เบอร์มือถือ
 • 0999397746
 • อีเมล์
 • Patchsinee.pk@gmail.com