สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไข่ทองฟาร์ม
 • ชินวัตร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ครีมซอสจำปาดะ/เมล็ดจำปาดะอบเกลือ/น้ำแร่ผักเหลียงพร้อมดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ระนอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชินวัตร เอี้ยวฉาย
 • ชินวัตร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818948018
 • อีเมล์
 • Ball_309@hotmail.com