สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0415554001269
 • เบญจาภา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ธิดานาคา จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำมันว่าน ขี้ผึ้งว่าน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เบญจาภา ชัชวาลย์
 • เบญจาภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 095-6705471
 • อีเมล์
 • benjapa_ch@hotmail.com