สมาชิก MOC BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย MOC Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • พิมพ์ปวีณ์
 • พิมพ์ปวีณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเทียมดอง กระเทียมโทน 3 รส ไชโป้วหวาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิมพ์ปวีณ์ เทียนกระจ่าง
 • พิมพ์ปวีณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 099-123-8383
 • เบอร์มือถือ
 • 083-123-7086
 • อีเมล์
 • ae1238389@gmail.com