สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สุมิตรา ดีไซน์
 • ตะวัน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กางเกงสุภาพสตรี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ตะวัน เสนาธรรม
 • ตะวัน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 061-569-5563
 • เบอร์มือถือ
 • 062-669-5591
 • อีเมล์
 • tawanbigj1234@hotmail.com