สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3320102059499
 • ชื่อธุรกิจ
 • กันต์เครื่องประดับหินสี
 • ธนิดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับหินสี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สุรินทร์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธนิดา สมัครสมาน
 • ธนิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0973198465
 • เบอร์มือถือ
 • 0973198465
 • อีเมล์
 • bizclubsurin@gmail.com