สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0425559000350
 • นิภาพร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ด่านซ้าย แอนด์ สโตน คาวบอย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10761
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตกาแฟ
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปกาแฟ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.50-2-12458-6-0001
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นิภาพร คำเกษม
 • นิภาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0871861743
 • อีเมล์
 • nipapornkamkasem@gmai.com