สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Wan ไอเดีย
 • วรรณวิมล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • งานแฮนด์เมด พวงกุญแจและงานประดิษฐ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วรรณวิมล เถื่อนสุริยะ
 • วรรณวิมล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 035-264244
 • เบอร์มือถือ
 • 086-1902134
 • อีเมล์
 • ay_ops@moc.go.th