สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3140100224109
 • ชื่อธุรกิจ
 • นวรัตน์
 • อิทธิพัทธ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อิทธิพัทธ์ ชมภูเทศ
 • อิทธิพัทธ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 094-6948595
 • เบอร์มือถือ
 • 095-8986795
 • อีเมล์
 • ay_ops@moc.go.th