สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3200700352883
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำพริกสยาม
 • ชูพงศ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริกปรุงสำเร็จพร้อมทาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP อ.ย แบบ อภ.2 แบบ สอ.7
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชูพงศ์ เตี่ยไพบูลย์
 • ชูพงศ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0808274613
 • เบอร์มือถือ
 • 0860004149
 • อีเมล์
 • picsiam@hotmail.com