สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1200100342902
 • ชื่อธุรกิจ
 • รัชตา บาติก
 • กฤตยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขายปลีกเสื้อผ้าชุดสำเร็จรูปผ้ายาติก ลายเทียน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กฤตยา กฤตเรืองฤทธ์
 • กฤตยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 087 359 0789
 • เบอร์มือถือ
 • 094 332 2295
 • อีเมล์
 • krittaya.krr@gmail.com