สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น่านแอ่ปข้าวเพ้นท์
 • อภิญญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของฝาก-ของที่ระลึก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อภิญญา สุขโรจน์บัณฑิต
 • อภิญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0894358583
 • อีเมล์
 • apinyasokyotbundid@qail.com