สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3209900250586
 • ชื่อธุรกิจ
 • เขาเขียวฟาร์มผัก
 • ธนาศิริ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผักสลัดปลอดสาร น้ำสลัด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Q GAP กรมวิชาการเกษตร
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ธนาศิริ เหล่าตระกูลงาม
 • ธนาศิริ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0859719911
 • เบอร์มือถือ
 • 0818165172
 • อีเมล์
 • khaokheowfarm@gmail.com