สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0553560000446
 • วรากร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เห็ดน่านมั่นคง
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01136
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การเพาะเห็ด
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตเห็ดครบวงจร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วรากร เกศทับทิม
 • วรากร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0897466447
 • อีเมล์
 • wargus02@hotmail.com