สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105558088361
 • นครินทร์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เพียว ออร์แกนิค ฟาร์ม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01500
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การทำฟาร์มผสมผสาน
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์การเรียนรู้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • Thailand Organic, เกษตรปลอดภัยสูง
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นครินทร์ บุญรอด
 • นครินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0846764884
 • อีเมล์
 • nakarin.bo@gmail.com