สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อ.วิโรจน์ศิลป์
 • วิโรจน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รูปภาพ, ภาพเขียน, พระและรูปเคารพต่างๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิโรจน์ วรรณชลา
 • วิโรจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038 791200
 • เบอร์มือถือ
 • 086 336 5828
 • อีเมล์
 • Wannachala@gmail.com