สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0735559001523
 • ชื่อธุรกิจ
 • TPM Co.,Ltd
 • ทีพีเอ็ม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดูดน้ำ - ดูดฝุ่น อุตสาหกรรม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • บริษัท ทีพีเอ็ม จำกัด
 • ทีพีเอ็ม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0649565241
 • อีเมล์
 • info2tp.tpm@gmail.com