สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มุนินทร์ดินปั้น ไม้มงคล ดินญี่ปุ่น ดินไทยปั้น
 • Munin 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้างานหัตถกรรม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0956642322
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว Munin Sonpron
 • Munin 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0956642322
 • เบอร์มือถือ
 • 0956642322
 • อีเมล์
 • muninsonpromm@gmail.com