สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านชีต้า
 • ศิวพลอย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมหวาน เครื่องดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศิวพลอย นราโชติ
 • ศิวพลอย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 095-289-1442
 • เบอร์มือถือ
 • 091-879-6923
 • อีเมล์
 • momcheetah@hotmail.com