สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0745554000383
 • อนุศิษฏ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โกลเด้น โกลด์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 41001
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
 • สินค้า/บริการ
 • คอนโดมิเนียม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อนุศิษฏ์ ลักษณาทรัพย์
 • อนุศิษฏ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0853259998
 • อีเมล์
 • Luksanasup@yahoo.com