สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3950500038011
 • ชื่อธุรกิจ
 • Matah herb
 • สมศักย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรเพิ่มน้ำนมแม่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP , HACCP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมศักย์ โอวาท
 • สมศักย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0915365498
 • เบอร์มือถือ
 • 0915365498
 • อีเมล์
 • matahherb@gmail.com