สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 14/2539(อด.)
 • ชื่อธุรกิจ
 • เกลือบ้านผือ
 • ประสิทธิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน เกลือสินเธาว์ต้ม ดอกเกลือ สบู่ดอกเกลือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย., Primary GMP, กฎหมายควบคุมมาตรฐานเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 20-40ppm
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประสิทธิ์ นวกาลัญญู
 • ประสิทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0954212774
 • อีเมล์
 • chawput@gmail.com