สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205536003745
 • พรหมกมล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • กิ่งเพชรแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 73101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตสื่อโฆษณา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พรหมกมล ดิสสานนท์
 • พรหมกมล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0817823463
 • อีเมล์
 • kingpetch1994@hotmail.com