สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • TK Organic
 • บุษบง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวหอมนิลจักรพรรดิ์ ข้าวมันปู ข้าวมะลิลพบุรี จมูกข้าวกล้องหอมนิลจักรพรรดิ์ ผสมงาดำ ลูกเดือย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • สินค้าปลอดภัย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว บุษบง ม่วงนาค
 • บุษบง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0900675335
 • เบอร์มือถือ
 • 0900675335
 • อีเมล์
 • bussabongaoy@hotmail.com