สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • THAIFABRICARTS
 • เพ็ญพันธุ์​ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของใช้ของตกแต่ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เพ็ญพันธุ์​ เกยูรพันธุ์​
 • เพ็ญพันธุ์​ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029325779
 • เบอร์มือถือ
 • 0997343685
 • อีเมล์
 • kpamth@gmail.com