สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505535000707
 • วีรพล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10502
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์นมข้นหรือนมผง
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์นม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • ISO9001:2008, GMP, HACCP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วีรพล ยศศักดา
 • วีรพล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053817364
 • เบอร์มือถือ
 • 0819500704
 • อีเมล์
 • veerapol.y@cmfreshmik.com