สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิธีเกษตรตำบลแม่สุก
 • อนุชา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ลิ้นจี่ฮงฮวย (เกรดพรีเมี่ยมของอำเภอแม่ใจ)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ว่าที่ร้อยตรี อนุชา ปัญจขันธ์
 • อนุชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054-079722
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9612129
 • อีเมล์
 • anucha-pun@hotmail.com