สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3560300490607
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวรจนา
 • พิมพ์พิศา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิ ข้าวจ้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวจ้าวไรซ์เบอรรี่ ข้าวกล้องกรอบเคลือบคาราเมล
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP 4 ดาว / GAP / อย.56-5-01960
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พิมพ์พิศา ชาติเผือก
 • พิมพ์พิศา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9063319
 • อีเมล์
 • rosjana_cp@gmail.com