สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สวนมหัศจรรย์
 • แสน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำสมุนไพร ต้นกล้าสมุนไพร ผัก ผลไม้ปลอดสาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ปลอดสารพิษ
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย แสน อินทรโชติ
 • แสน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0812311100
 • เบอร์มือถือ
 • 0812311100
 • อีเมล์
 • sanmagictree@gmail.com