สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0567114705635
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชน
 • ปิยะภูมิ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายเครื่องประดับเงิน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปิยะภูมิ ก๋าใจ
 • ปิยะภูมิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0811817366
 • อีเมล์
 • Smilesiam21@gmail.com