สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด
 • ประทิน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำเห็ดกระด้าง , ผงเห็ดกระด้างพร้อมชง(ชาเห็ดกระด้าง)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ผ่านการรับรองจาก อย. , ผ่านการตรวจขอลเซนทรัลแล๊ป
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประทิน แสนน่าน
 • ประทิน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 099-0278180
 • อีเมล์
 • tee122928@gmail.com