สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205558016947
 • จาฏุพัจน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ทิพย์นที (2005) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 11041
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำดื่มบรรจุขวดยี่ห้อไลฟ์และน้ำดื่ม OEM
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP, HACCP (Codex)
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จาฏุพัจน์ มนต์วิเศษ
 • จาฏุพัจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038763417
 • เบอร์มือถือ
 • 0968260444
 • อีเมล์
 • jatupatmon@gmail.com