สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • พรจากแม่ ฟาร์ม
 • นิตยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยและสินค้าการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. , GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นิตยา แก้วคอน
 • นิตยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055494318
 • เบอร์มือถือ
 • 0819628330
 • อีเมล์
 • nittaya.banana@gmail.com