สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านดีคอม
 • อธิชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่าย ติดตั้งกล้องวงจรปิด คอมพิวเตอร์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • กระบี่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อธิชัย ศรีสุขใส
 • อธิชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0937091665
 • เบอร์มือถือ
 • 0937091665
 • อีเมล์
 • atichai2534@gmail.com