สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0545555000168
 • ปัญจพล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แพร่ บี.พี. กรุพ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 45401
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายจักรยานยนต์
 • สินค้า/บริการ
 • รถจักรยานยนต์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปัญจพล ประสิทธิโศภิน
 • ปัญจพล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054534438
 • เบอร์มือถือ
 • 0818023727
 • อีเมล์
 • pprasitt@hotmail.com