MOC BIZ CLUB THAILAND

ข่าวสารกิจกรรม NIC BIZ CLUB THAILAND
    2016-04-05
    จัดกิจกรรม Lanna calture wellnass and caravan tourism

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Lanna calture wellnass and caravan tourism

 
ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1(เชียงใหม่/ลำพูน/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน) โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดจัดกิจกรรม Lanna Calture Wellness and Caravan Tourism เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มากขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก และประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 โดยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่องาน "แอ่วเหนือม่วนอกม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 จังหวัด ได้แก่
ครั้ง 1 วันที่ 27- 29 พฤษภาคม 2559 (3 วัน) จังหวัดชลบุรี ณ ศูนยืการค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช
ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559 (7 วัน) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 3 วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2559 (3 วัน) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 3
ครั้งที่ 4 วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559 (3 วัน) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ จ.สงขลา

กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว หัตถกรรมและบริการสุขภาพ ครั้งละ จำนวน 40 ราย (40 คูหา) จังหวัดละ 10 ราย (10 คูหา) ประกอบด้วย
สินค้าท่องเที่ยว : สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ (4 จังหวัด) จำนวน 6 ราย/ครั้ง
สินค้าหัตถกรรม : สนง.พาณิชย์จังหวัดฯ (4 จังหวัด) จำนวน 2 ราย/ครั้ง
สินค้าบริการสุขภาพ : สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ (4 จังหวัด) จำนวน 2 ราย /ครั้ง

ออแกไนซ์จะรับผิดชอบและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ที่พัก และรถขนส่งสินค้า ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงานผู้จัดงานและออแกไนซ์

ในการนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จึงขอประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์โดยแจ้งชื่อผู้ประกอบการ และครั้งที่จัดงาน ได้ภายในวันที่ 5 เมษายน 2559 และสำนักงานฯ จะพิจารณาและแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 6 เมษายน 2559