MOC BIZ CLUB THAILAND

ข่าวสารกิจกรรม NIC BIZ CLUB THAILAND
    2016-04-05
    ประชาสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ในงานกาชาดสุราษฎร์ธานี 2559

    ประชาสัมพันธ์ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club สุราษฎร์ธานีในนามกระทรวงพาณิชย์

                              วันที่ 2 - 11 เมษายน 2559 เครือข่ายธุรกิจสมาชิก Biz Club สุราษฎร์ธานี ร่วมออกคูหาประชาสัมพันธ์ในนามกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งภายในงานมีการออกคูหาของส่วนราชการหลายคูหาโดยเฉพาะ นาย วงศ์ศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ให้ความสนใจเครือข่ายสมาชิก Biz Club เเละชี้เเนะเเนวทางในการหาตลาดให้แก่ครอบครัวสมาชิก Biz Club  โดยคูหาของกระทรวงพาณิชย์ได้รับความสนใจจากผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จะเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในการประชุมหารือ การพบปะ การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาทางธุรกิจจากผู้มีประสบการณ์เพื่อพัฒนาธุรกิจทุกระดับของจังหวัดสุราษฎร์ธานี